Latvijas adrešu datubaze

Stirnas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Stirnas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447