Latvijas adrešu datubaze

Stadiona iela

Ikšķile


Mājas numuri

2, 3, 4, 5, 6, 7