Latvijas adrešu datubaze

Stādiņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Stādiņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447