Latvijas adrešu datubaze

Stacija Krievupe

Garkalnes novads


Stacija Krievupe, Garkalnes novads, LV-2137