Latvijas adrešu datubaze

Stacija Baltezers

Garkalnes novads


Stacija Baltezers, Garkalnes novads, LV-2137