Latvijas adrešu datubaze

Sproģi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Sproģi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447