Latvijas adrešu datubaze

Spriguļi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Spriguļi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447