Latvijas adrešu datubaze

Sprīdīši

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Sprīdīši, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447