Latvijas adrešu datubaze

Sporta iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11