Latvijas adrešu datubaze

Smilgas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Smilgas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447