Latvijas adrešu datubaze

Slavieši

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Slavieši, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447