Latvijas adrešu datubaze

Skudrīši

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Skudrīši, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447