Latvijas adrešu datubaze

Skrīveru novads


Mājas/Objekti

Aizpures
Akmentiņi
Angāri
Annijas
Antēni
Apsēni 8
Asari
Asni
Auziņas
Avoti
Bajāri
Bankavas
Bariši 1
Bariši
Bebraine
Bebri
Bērziņi
Birzītes 1
Birzītes 2
Birznieki 2
Birznieki
Bitēni
Bites
Bolšāres
Braslas
Brīviņi
Brīvzemnieki
Brūveri
Caunes
Ceļmalas 1
Ceļmalas
Celmiņi
Ceriņi
Cielaviņas
Dārznieki
Daugavgulbji
Dižozoli
Doķi
Domiņi
Dzelzceļa ēka 848. km
Dzelzceļa ēka 852. km
Dzelzceļa ēka 854. km
Dzelzceļa ēka 856. km
Dzidras
Dzilnas
Dzintari
Eglaines
Eglīši
Erci 1
Erci
Erckalni
Gaiļi
Gāršenieki
Glāzšķūņi
Grantiņi
Graudiņi
Grullēni
Gruntes
Guļbūves 1
Guļbūves 2
Guļbūves
Iecēni
Ievkalnes
Indrāni 1
Indrāni
Irbes
Istabiņas
Jaunaizpuri
Jaunapsēni 1
Jaunapsēni
Jaunāres
Jaungruntes
Jauniecēni
Jaunkaktiņi
Jaunkalnieši
Jaunkrieviņi
Jaunmuižnieki
Jaunpuntūži
Jaunrandāni
Jaunsilmices
Jaunšķiliņi
Jaunsprūdiņi
Jaunsvareni
Jaunveģi
Jaunviesturi
Jaunzemitāni
Jaunzemji
Kaijas
Kalna Beltēni
Kalnabirzes
Kalnāres
Kalnieši 1
Kalnieši
Kalniņi 1
Kalniņi
Kaņepēni
Kapčas
Kapi
Kārkliņi
Kastaņas
Katlu māja
Kažoki
Klošāres 2
Klošāres
Krastkalni
Kraujas
Kriķi 1
Kriķi
Krūkļi
Labrenči
Lāčauss
Latvijas dzelzceļš 1
Lazdas
Lejas Beltēni
Lejaskrieviņi
Lejasmucenieki
Lejasveģi
Lejnieki
Lielkažoki
Lielviesturi 1
Lielviesturi 2
Lielviesturi
Lienes
Liepiņas
Madaras
Margas
Marijas
Mentes
Meteni
Mežagulbji
Mežāres
Mežmaļi
Mežmetēni
Mežsētas
Mežvekteri
Miemas
Mieriņi
Mildiņas
Mucenieki
Nopūtas
Norieši
Oglenieki
Okņas
Olīves
Osēni
Oši
Ozoliņi 1
Ozoliņi
Ozoli
Ozolkalni
Ozolu Gatves
Ozolzīles
Paegles
Pakalni
Palejas
Parki
Pavasari
Piekrastes
Pie Pelēkā Zaķa
Pilskalni
Pļavkalni
Porieši
Pori
Puntūži
Ragāres
Ramziņas
Ražošanas centrs 1
Ražotnes
Rešņi
Rīderi
Rites
Robežas
Robeži 1
Rozas
Rozentāli
Rožkalni
Roznieki
Rudiņi
Rūķīši
Rūpali
Salapiņi
Salapi
Salenieki
Saules
Saulītes
Saulkalni
Saulkrastiņi
Sēkliņas
Senkrasti
Senlejas
Sidrabiņi
Sīkuļi
Sīkuļu kūts
Silmači
Silmices
Sīpolkalns
Šķiliņi
Skujenieciņi
Skujenieki
Skujnieki
Šķūtnieki
Smilgas
Smiltiņi
Sniedzes
Sprīdīši
Sprūdi 3
Sprūdi
Stabiņi
Stiebri
Stirnas
Strautmales
Stūrīši
Stūri
Svarēni
Tiltnieki
TP-7317 Ceptuve
Uplejas
Upmalnieki
Urpuļi
Valteri
Vecbirzes
Vecbriežāres
Vecgruntes
Veckļaviņi
Veckrieviņi
Veclejiņas
Vecrandāni
Vecsīkuļi
Vecsprūdiņi
Vecveģi
Vecviesturi
Veibēni 1
Veibēni 2
Veibēni 3
Veibēni
Veldzes
Vidsalas
Viesturi 1
Viesturi 2
Vīksnas
Vilkābeles
Vilkkažoki 2
Vilkkažoki
Viļņi
Žagari
Žagatas
Zālīši
Zaļumnieki
Zelmeņi
Zemturi
Ziemlauki 2
Ziemlauki
Zīverti