Latvijas adrešu datubaze

Skanuļu iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 2, 3