Latvijas adrešu datubaze

Skalbes

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Skalbes, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447