Latvijas adrešu datubaze

Skaidrītes 3

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Skaidrītes 3, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447