Latvijas adrešu datubaze

Silavas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Silavas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447