Latvijas adrešu datubaze

Sidrabiņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Sidrabiņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447