Latvijas adrešu datubaze

Sidrabiņi 1

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Sidrabiņi 1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447