Latvijas adrešu datubaze

Senči D

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Senči D, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447