Latvijas adrešu datubaze

Sēlpils

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Sēlpils, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447