Latvijas adrešu datubaze

Saulītes 1

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Saulītes 1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447