Latvijas adrešu datubaze

Saltupes

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Saltupes, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447