Latvijas adrešu datubaze

Salenieki

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Salenieki, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447