Latvijas adrešu datubaze

Salas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Salas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447