Latvijas adrešu datubaze

Sabaļi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Sabaļi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447