Latvijas adrešu datubaze

Rūrāni

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Rūrāni, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447