Latvijas adrešu datubaze

Rūķīši

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Rūķīši, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447