Latvijas adrešu datubaze

Rudzīši

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Rudzīši, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447