Latvijas adrešu datubaze

Rubuļi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Rubuļi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447