Latvijas adrešu datubaze

Rubeņi 2

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Rubeņi 2, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447