Latvijas adrešu datubaze

Rozītes

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Rozītes, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447