Latvijas adrešu datubaze

Rogas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Rogas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447