Latvijas adrešu datubaze

Rīti

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Rīti, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447