Latvijas adrešu datubaze

Rītausmas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Rītausmas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447