Latvijas adrešu datubaze

Rijas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Rijas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447