Latvijas adrešu datubaze

Rīgas ūdens bāze

Garkalnes novads


Rīgas ūdens bāze, Garkalnes novads, LV-1024