Latvijas adrešu datubaze

Remberģi

Garkalnes novads


Remberģi, Garkalnes novads, LV-2137