Latvijas adrešu datubaze

Ratnieki

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Ratnieki, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447