Latvijas adrešu datubaze

Rasiņas 1

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Rasiņas 1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447