Latvijas adrešu datubaze

Radzes

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Radzes, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447