Latvijas adrešu datubaze

Purviņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Purviņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447