Latvijas adrešu datubaze

Puriņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Puriņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447