Latvijas adrešu datubaze

Pūpoli

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Pūpoli, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447