Latvijas adrešu datubaze

Pupiņas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Pupiņas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447