Latvijas adrešu datubaze

Puķu iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 2, 3, 4, 6