Latvijas adrešu datubaze

Prikuļi

Garkalnes novads


Prikuļi, Garkalnes novads, LV-2137