Latvijas adrešu datubaze

Priedaines 1

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Priedaines 1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447