Latvijas adrešu datubaze

Plūmju iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 2, 2A, 3, 4, 5, 8