Latvijas adrešu datubaze

Pļavas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Pļavas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447